නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා

කාලිංග වංශික රාජ කුමාරයෙකි. දෙවන විජයබාහූ රජුගේ කාලයේදී යුව රජු වශයෙන් සිටියේ මෙතුමාය. කාලිංග දේශය සමග ඉතා සමීප සබදතා මෙකල පැවතිනි. විශාල සෙල්ලිපි සංඛ්‍යාවක් කල මෙතුමාගේ විශාලතම සෙල්ලිපිය ගල්පොත ශිලා ලේඛනයයි.
රටේ සාමය හා ආරක්ෂාව මෙකලද තහවුරු විය. මෙතුමා රටවැසියන්ගේ පස්වසක බදු එකතු කිරීම අතහැර දැමූ අතර රට වැසියන්ට තුලාභර දානය දී ඇත. එනම් යම් තැනැත්තෙකුගේ බරට සමාන ලෙස කරනු ලබන දීමනාය.
දඹුලු විහාරය මෙතුමා විසින් කරවූවකි. මෙතුමාගෙන් පසු පොලොන්නරු රාජධානිය බිද වැටුණි.
Post a Comment