කෝට්ටේ රාජධානිය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Friday, 20 February 2015

කෝට්ටේ රාජධානිය

කෝට්ටේ රාජධානිය සැලසුම් සහගතව සැකසුවේ නිශ්ශංක අලගක්කෝනාර සෙනෙවියාය. කෝට්ටේ රාජධානියේ සිටි වැදගත්ම පාලකයා වූයේ හයවන පරාක්‍රමබාහූ රජතුමාය. මෙතුමා යාපනය හා වන්නිය යටත් කර ගත් අතර මලය දේශයේ ඇතිවූ කැරැල්ලක් මැඩ පැවැත්වීය. යාපනයේ පාලකයා ලෙස සපුමල් කුමරු පත් කර ඉන්දියාවේ විජයනගර් රාජධානියේ තොටුපලක්ද ආක්‍රමණය කර ඇත. මෙකල උඩරට ජෝතිය නමැත්තෙකු ඇති කල කැරැල්ල අම්බුලුගල කුමරු යවා මැඩ පැවැත්වීමට මෙතුමා සමත් විය. මෙතුමාගෙන් පසු ජයබාහූ කුමරු රජ වන මුත් ඊට අකැමැති වූ සපුමල් කුමරු ඔහුව මරා හයවන බුවනෙකබාහූ ලෙස කෝට්ටේ රජ විය. මෙකල ඔහුට එරෙහිව සිංහල සංගය නම් කැරැල්ලක් ඇති වන අතර එය පහසුවෙන් මැඩලීමට මොහු සමත් විය. මින් පසු ඔහුගේ පුත් හත්වන පරාක්‍රමබාහූ රජ වන අතර ඊට උරන වූ අම්බුලුගල කුමරු ඔහු මරා කෝට්ටේ රජකම ලබා ගත්තේය.
Post a Comment