පස්වෙනි කාශ්‍යප - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

පස්වෙනි කාශ්‍යප

මෙතුමාගේ කාලයේදී චෝල දේශයට එරෙහිව ආක්‍රමණයක් කර ඇතත් එහිදී සක්ක නම් සෙනෙවි අසනීප වීම නිසා සිංහල සේනාව පසු බැස ඇත.
මෙතුමා විනය කර්ම සංශෝධනය කර ඇති අතර අභිධර්ම පිටකය රන්පත්වලින් කර ඇත. මෙතුමා මහා විහාරය, ජේතවන විහාරය හා අභයගිරි විහාරය යන තුන් නිකායන්ටම එක සේ සලකා ඇත.
මහා වියත් පඩිවරයකු වූ මෙතුමා විසින් ධම්පියා අටුවා ගැටපදය නම් ශ්‍රේෂ්ඨ ග්‍රන්ථය රචනා කලේය
Post a Comment