දෙවැනි සේන රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

දෙවැනි සේන රජතුමා

රටේ අවුල් වියවුල් බහුලව පැවති යුගයක මෙතුමා රජ විය.රටේ සාමය පවත්වා ගත් අතර විහාරාරාමවලට ගම් බිම් පූජා කරමින් රටේ ආගමික ප්‍රබෝධය ඇති කලේය.
චූලවංශය අනුව මිහින්තලේ රෝහලක්ද වැව් 2ක් ද හා මණිමේඛලා නම් අමුණක්ද කල බව සදහන් වේ.
මෙතුමාගේ මහාසෙනවි ‘කුට්ඨා’ විසින් පාණ්ඩ්‍ය දේශය ආක්‍රමණය කර එහි වරගුන නම් වූ ද්‍රවිඩ කුමාරයෙක් සිංහල රජු යටතේ රජකරවා ඇත. රට එක්සේසත් කල මෙතුමාගේ සෙල්ලිපි 25ක් පමන දැනට සොයාගෙන ඇත
Post a Comment