පෘතුග්‍රීසීන් යටතේ ලංකාවේ සාමාජීය හා සංස්කෘතික කටයුතු - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Friday, 27 February 2015

පෘතුග්‍රීසීන් යටතේ ලංකාවේ සාමාජීය හා සංස්කෘතික කටයුතු

  • පල්ලියට යාබද පැරිස් පාසල්වලින් දේවධර්මය,ගණිතය,ලතින් භාෂාව,සංගීතය වැනි විෂයන් ඉගැන්විණි.
  • අපරදිග වෛද්‍ය ක්‍රමය ආරම්භ වූයේ මෙකලය. ඒ යටතේ කුඩා ආරෝග්‍ය ශාලා ඉදි විය. මේවා බොහෝ විට සෙබලුන්ගේ ප්‍රතිකාර සදහා යොදා ගැනිණි.
  • දේවස්ථාන හා සම්බන්ධ සමාජ සේවා ආයතන තිබුණි.එවා මඩම ලෙස හැදින්විණි. මෙමගින් විවිධ සමාජ කාර්‍ය ඉටු කරන ලදි.
  • පෘතුග්‍රීසීන්ගෙන් සාහිත්‍ය හදාල පුද්ගලයකු ලෙස අලගියවන්න මුකවැටිතුමා සැලකේ.
  • බයිලා,කපිරිඤඤා වැනි සංගීත ක්‍රම ලංකාවට උරුම වූයේ පෘතුග්‍රීසීන්ගෙන් ය.
  • විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමත් තෝම්බු මගින් ඉඩම පිළිබද තොරතුරු රැස් කිරීමත් පෘතුග්‍රීසීන් විසින් කරන ලදි.
  • පෘතුග්‍රීසීන් යටතේ ලංකාවේ සමාජයට විවිධ අලුත් දේ සකස් විය.
ඇදුම් – කමිස,සාය,කබාකුරුත්තු,කලිසම
ආහාර – පාන්,වයින්,සලාද,අච්චාරු
පුද්ගල නාම – කැතරින්,ජෝන්,සිල්වා,පෙරේරා,මෙන්ඩිස්,වාස්,අල්මේදා
කලාව – ගෘහ නිර්මාණ,ප්‍රතිමා කලාව,චිත්‍ර
Post a Comment