ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ඨාචාරයේ පරිහානිය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Wednesday, 18 February 2015

ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ඨාචාරයේ පරිහානිය

ක්‍රි.ව. 1215 දී එල්ල වූ කාලිංඝ මාඝ ආක්‍රමණයෙන් ක්‍රි.පූ. 6 වන සියවස සිට 13 වන සියවස දක්වා පැවති ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ඨාචාරය බිද වැටුණි. අනුරාධපුර හා පොලොන්නරු ප්‍රදේශවල වෙහෙර විහාර,වාරිමාර්ග,කුඹුරු ආදිය සියල්ලම විනාශ විය.
ජනතාව මලය රටට හා රුහුණට සංක්‍රමණය විය. රජරට ආර්ථිකය දුර්වල වී විවිධ රෝග පැතිර ගියේය. මේ සදහා පොලොන්නරු යුගයේ පැවති දුර්වල පාලනයද  බලපා ඇත.
Visit ishara's profile on Pinterest.
Post a Comment