පස්වැනි මිහිදු රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

පස්වැනි මිහිදු රජතුමා

මෙතුමා අනුරාධපුර අවසන් පාලකයාය. දුර්වල පාලකයකු වූ මෙතුමාගේ කාලය ලංකා ඉතිහාසයේ අදුරු යුගයකි. යුද හමුදාවට වේතන නොගැවීම නිසා ඔවුන් රජුට විරුද්ධව කැරලි ගැසූහ. මෙයට බියවූ රජු රුහුණට පලා ගියේය.
මෙයින් ප්‍රයෝජන ගත් 1 වැනිරාජරාජ නම් චෝල අධිරාජ්‍යයා ලංකාව ආක්‍රමනය කලේය. පසුව රාජේන්ද්‍ර නම් චෝල රජු රුහුණ ආක්‍රමණය කර මිහිදු රජු අල්ලා සිරකරුවෙකු ලෙස එරටට රැගෙන ගියේය
Post a Comment