ගජබා රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

ගජබා රජතුමා

වසභ රජුට පසුව වංකනාමික තිස්ස රජුද ඉන්පසු ගජබාහූ රජුද රජ විය. මෙතුමා වසර 22ක් රට පාලනය කලේය.
වෙහෙර විහාර රාශියක්ද ගාමිණී තිස්ස ඇතුලු වැව් ද මෙතුමා ඉදි කළේය.
රණශූරයකු වූ මෙතුමා සොලී රට ආක්‍රමණය කර සිරකරුවන් 12000ක් මෙරටට ගෙනැවිත් ඇත.
Post a Comment