ලන්දේසීන් යටතේ ආර්ථික කටයුතු - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Saturday, 28 February 2015

ලන්දේසීන් යටතේ ආර්ථික කටයුතු

ලන්දේසීන් මෙරටින් ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ කුරුදු වෙළදාමයි. ඒ සදහා ශ්‍රමය ලබාගැනීමට ඔවුහු මෙරට පැවති රාජකාරි ක්‍රමය යොදා ගත්හ. තවද ඔවුන් මෙහිදී විශේෂ කොට තැකූ තවත් ද්‍රව්‍ය කිහිපයකි.ඒ අතර පුවක්, මුතු මැණික්, ඇත්දළ, ගම්මිරිස්, සාදික්කා, එනසාල්, ඇතුන්, මී ඉටි වැනි ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන විය.
ලන්දේසීන්ගේ ආදායම් ක්‍රම අතර ඉඩම්වලින් අය කළ ආදායමද ඉතා වැදගත් විය. මෙකල විදෙස් රටවලින් විශාල ලෙස ආහාර ආනයනය කෙරිණි. මේ නිසා ඔවුහු දේශීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීමටද කටයුතු කලහ.
Post a Comment