05 දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Monday, 16 February 2015

05 දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා

මෙම රජුගේ කාලය ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත් සංධිස්ථානයකි.මෙතුමා ඉන්දියාවේ අශෝක අධිරාජ්‍යා සමග ඉතා කුලුපගු සබදතා පැවැත්වූ අතර එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ ඇතුලු පිරිස ලංකාවට පැමිණියේය. එතැන් පටන් බුදුදහම පාදක කරගත් නව සංස්කෘතියක් බිහිවිය.
මහා විහාරය බිහිවීම, භික්ෂු භික්ෂුණී ශාසනය බිහිවීම, කලා ශිල්ප හා ලේඛන කලාව ආරම්භ වීම මෙකල සිදුවූ අතර ඒවා ලැබුණේ මහින්දාගමනයත් සමගය. මේ සමග බෞද්ධයකු බවට පත්වූ රජු මහා විහාරය, සෑගිරිය, ථූපාරාමය, ඉසුරුමුණි විහාරය, පඨමක චේතිය, වෙස්සගිරි විහාරය, උපාසිකා විහාරය, දඹකොල විහාරය යන විහාරයන්ද ශ්‍රී මහා බෝධී රෝපනය ද  තිසා වැවද කළේය.
සංඝමිත්තා තෙරණියගේ පැමිණීමෙන් ලංකාවේ භික්ෂු ශාසනය ඇරඹෙන අතරම කුල 18 ක කර්මාන්ත ද ආරම්භ විය.
තවද රජු වලස් වැව නම් වැවක්ද ඉදි කල අතර මෙකල දඹකොල පටුන හා මහාතිත්ථ වරායන් මගින් ඉන්දියාව සමග වෙළදාම සිදු වූ බව ඉතිහාසයේ දැක්වේ.මහින්දාගමනය දුමින්දාගමනය ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය 
ථූපාරාමය ඉසුරුමුණි විහාරය 
තිසා වැව 

Post a Comment