01. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Sunday, 8 February 2015

01. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය

ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය යනු ක්‍රී.පූ 6 වන සියවසට පෙර යුගයයි.මෙම යුගයේ ලංකාවේ මිනිස් වාස භූමි පිලිබද ස්ථාන 68 කින් වාර්තා වී ඇත. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම ජනාවාස හලාවත සිට කුදිරමලේ දක්වා වෙරල තීරයත් බලන්ගොඩ සිට රත්නපුර දක්වා ප්‍රදේශයත් පාදක කරගෙන ඇත. යාපන ප්‍රදේශය හැර රටේ විවිධ ස්ථාන වලින් මෙම යුගයේ සාක්ෂි හමුවේ

රත්නපුර ප්‍රදේශය
මෙම ප්‍රදේශයෙන් වසර 8000 කට වඩා පැරනි තිරුවානා හා කහද පාෂානවලින් සෑදූ ගල් ආයුධ හමුවී ඇත. තවද වානර මානවයාගේ හා සත්ත්ව අවශේෂද හමුවී ඇත. බටදොබලෙන, බෙල්ලන්බැදි පැලස්ස යන ස්ථාන මේවාට සාක්ෂි දරයි.මෙහි විසූ මානවයා බලන්ගොඩ මානවයා ලෙස පොදුවේ හදුන්වයි.තවද ලංකාවේ වැදි පරපුර මෙම මානවයාගේ සිට පැවත එන්නක් ලෙසද සැලකේ.

වෙරලබඩ කලාපය
වෙරලබඩ ප්‍රදේශ වන මරදන් මඩුව, පොම්පරිප්පු, කුදිරමලේ යන ප්‍රදේශවල වැලි කදු යටින් ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ තොරතුරු රැසක් හමුවී ඇත. බූන්දල කැනීම් වලින් වසර 28000 පැරනි කුඩා ගල් මෙවලම් රැසක් හමුවී ඇත.
සෙසු ප්‍රදේශ
ඉබ්බන්කටුව, පුනරීන්, ගල්කන්ද, අනුරාධපුර, මාන්කුලම්, කුදිරවේලි, ගම්පොල, ගල්ඔය, රාවනා ඇල්ල යන ප්‍රදේශවලින්ද ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය පිලිබද තොරතුරු හමුවී ඇත.
බටදොඹලෙන 

ඉබ්බන්කටුව නටඹුන් 

කිතුල්ගල බෙලිලෙන 

පාහියන්ගල 

Post a Comment